Wojciech Grzanka

Wojciech Grzanka

Nazywam się Wojciech Grzanka i jestem miłośnikiem fotografii. Robienie zdjęć traktuję czysto hobbystycznie – od zwykłego dokumentowania otaczającej mnie rzeczywistości do artystycznej formy wyrazu swoich uczuć i emocji.

Nagrody i wyróżnienia:

Więcej informacji:

lub wysyłając pytania na e-mail ze strony kontakt.


©2008-2018 Wojciech Grzanka. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy oraz inne treści nie mogą być reprodukowane

w żadnej formie bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, wyrażonej na piśmie.