Wojciech Grzanka

Nazywam się Wojciech Grzanka i jestem miłośnikiem fotografii. Robienie zdjęć traktuję czysto hobbystycznie – od zwykłego dokumentowania otaczającej mnie rzeczywistości do artystycznej formy wyrazu swoich uczuć i emocji.

Nagrody i wyróżnienia:

Więcej informacji:

lub wysyłając pytania na e-mail ze strony kontakt.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy oraz inne treści nie mogą być reprodukowane w żadnej

formie bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich, wyrażonej na piśmie.

©2008-2020 Wojciech Grzanka.